Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

Belbin nedir?

September 24, 2021

0 Dakika
Banu Akgül
Belbin nedir?

Belbin dünyada 30 yılı aşkın bir süredir, 35’i aşkın ülkede, 2 milyonun üzerinde kullanıcısı ile uygulanan ve Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede işletme bölümlerinde ders olarak okutulan, iş yerindeki gözlemlenebilir davranışlara odaklanan bir davranış envanteridir. 

Organizasyonlarda yetenek ve performans yönetimi başta olmak üzere işe alım, 360 Değerlendirmeler, iç terfiler, takım eğitimleri ve koçluğunda sıklıkla kullanılan bir davranış envanteridir. 

Birey, takım ve iş’i hem bir bütün olarak hem de ayrı ayrı ele alır. 

Belbin kullanmanın avantajları nelerdir? 

Belbin’in diğer envanterlerden en büyük farkı kişinin arka planda kalan kişilik özelliklerinden ziyade birebir iş yerindeki gözlemlenebilir davranışlarına odaklanmasıdır.  Bu sayede bize kişinin çalışma tarzı, potansiyel olarak öne çıkan ve kendisini diğerlerinden ayıran davranış özellikleri ve geliştirmesi gereken alanlara ilişkin, bir ast veya yönetici olarak nasıl çalışacağını ve ne tarz yöneticilerle çalışmasının faydalı olacağına dair ipuçları sunar. 

Bireysel değerlendirmenin yanında 360 derece kişiyi yakından tanıyan ast, üst ve çalışma arkadaşlarından da gözlemci değerlendirmeleri toplayarak kişinin karşısındakiler tarafından nasıl algılandığına ayna tutar.

Bireysel raporların birleştirilmesinden takım raporu oluşturarak mevcut departmanın/proje veya yönetici ekibinin veya şirketteki tüm çalışanlarının ortak profilini çıkartarak bir takım olarak güçlü ve gelişim alanlarına ve takımı oluşturan kişilerin birlikte oluşturduğu davranış kültürüne ilişkin önemli bulgular sunar. 

Bazı takımlar daha çok hedef ve aksiyon odaklı bir yaklaşım sergileyerek işlerin bir an önce tamamlanması için çalışırken insan ilişkilerini ikinci plana atabilir. Bazı takımlar da ise tam tersi insanlarla doğru iletişimi ve işbirliğini kurmak önemli olacaktır. Bazıları ise bir projenin ilk başında zihinsel odaklı yaklaşımları ile kavramları yaratmak ve işin nasıl yapılacağını belirlemek isteyecektir.  Belbin ile takım koçluğu ve takım eğitimlerinde sıklıkla ekiplerin kendi farklı iç dinamiklerine bakarak, performanslarını nasıl etkin bir şekilde kullanacaklarını kendilerine aktarırız. 

Belbin takım rolleri davranış envanteri kullanım alanları

 • Bireysel ve 360 Değerlendirme
 • İşe Alım
 • Kariyer Gelişimi
 • Öğrenciler için Meslek Seçimi
 • Takım Koçluğu ve Eğitimleri
 • Uzaktan Çalışan Ekiplerin Performansını Yükseltmek
 • Liderlik Gelişim Programları
 • Duygusal Çeviklik Eğitimleri
 • İşbirliği ve Etkin Takımlar Yaratmak
 • Ölçme Değerlendirme Merkezleri
 • Çatışma Yönetimi
 • Şirket Kültürü Belirleme

Belbin takım rolleri davranışlarına kısaca göz atacak olursak;

Takım Rolü Sağladığı Katkı Kabul Edilebilir Gelişim Alanı
Mucit Yaratıcıdır,hayal gücünü kullanır ve alışılmışın dışına çıkar. Zor problemleri çözer. İnce ayrıntıları göz ardı eder. Konuşmaya zaman ayıramayacak kadar düşünceye dalmıştır.
Girişken Dışa dönük, girişken ve canlıdır. Fırsatları araştırır, kontaklar kurar. Fazlasıyla iyimserdir. İlk baştaki heyecan geçince ilgisini kaybeder, çabuk sıkılır.
Orkestra Şefi Olgun ve özgüvenlidir, yeteneği keşfeder.Hedefleri netleştirir. Etkin delegasyon yapar. Duruma göre manipülatif algılanır. Kendi görevlerini diğerlerine yükleyebilir.
İtici Güç Dinamik ve mücadelecidir; zorluklardan motive olur. Engelleri aşma cesareti ve enerjisi vardır. Zaman zaman provakatif davranabilir. İnsanları gücendirmesi olasıdır.
Analitik Ciddi ve stratejiktir. Konuları hemen kavrar ve tüm olasılıkları görür, doğru yargılara ulaşır. İnsanları heyecanlandırıp, harekete geçirecek motivasyonu olmayabilir. Fazla sorgulayıcı olabilir.
Takım Oyuncusu Uyumlu ve anlayışlıdır; yerine göre davranmasını bilir. İnsanları dinler, destekler ve anlaşmazlıkları önlemeye çalışır. Zor durumlarda kararsız kalır. Çatışmadan kaçınır.
Uygulamacı Disiplinli ve güvenilirdir; alışkanlıklarına bağlı kalır. Pratik bir biçimde aksiyon alır. Esnek değildir. Yeni olasılıklara yanıt vermekte yavaş kalır.
Mükemmeliyetçi Görev bilinciyle hatasız çalışır. Hata ve eksiklikleri bulur, görevleri zamanında teslim eder. Gereksiz yere telaşa kapılır. İşleri delege etmekte çekimser davranır.
Uzman Kendini mesleğine adamıştır. Kendi konusu ile ilgili girişimleri başlatabilir. Nadir bulunan bir bilgi ve beceri birikimine sahiptir. Sınırlı bir alanda katkı sağlar. Uzmanlık alanında, ilgisini çeken konuların dışına çıkamaz.
👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE