Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

Çalışan esenliği bilinen adıyla wellbeing nedir?

December 16, 2022

0 Dakika
Banu Akgül

Kabul edelim, uyanık olduğumuz sürenin çoğunu işte geçiriyoruz. Şirketler, bu gerçeği reddetmek yerine kabul etmenin sadece yapılacak doğru şey değil, aynı zamanda mükemmel bir şirket ve İK stratejisi olduğunu yeni yeni öğreniyor.

wellbeing nedir
Çalışanların refahına ve amaçlarına odaklanmak, güçlü bir iş kurmak için akıllıca bir stratejidir. Şirket kendi içindeki herkesin çıkarına en iyi şekilde çalışmıyorsa yanlızca kendine zarar verir. - Bert Jacobs

Çalışan refahı ve esenliği nedir?

Çalışan refahı ve esenliği bilinen adıyla wellbeing bir kişinin işinin, genel sağlık ve mutluluğunu nasıl etkilediğini açıklayan bir terimdir. Bir şirket refaha öncelik verdiğinde bilin ki ekipleri muhtemelen sizinkinden daha mutlu olur ve daha az streslidir. Bir çalışanın refahına katkıda bulunan 5 ana faktör vardır:

 • Fiziksel sağlık
 • Duygusal sağlık
 • Finansal sağlık
 • Psikolojik sağlık
 • Sosyal refah / toplum

Çalışan refahının ve esenliğinin çalışma hayatının tüm yönlerine değdiğini ve sonuç olarak elde tutma, bağlılık ve iş başarısı üzerinde direkt bir etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şirketiniz ürettiğiniz ürün, fikri mülkiyetiniz, patentleriniz ve hatta hizmet ettiğiniz müşteriler değildir. Her şeyden önce, şirketiniz sizin çalışanlarınızdır. Neyse ki çalışan refahı ölçülebilirdir, yani refahı tanımlayabilir, ölçebilir, anlayabilir ve bir kuruluş içinde dönüştürebilirsiniz.

Çalışan refahı ve esenliği ayrıca aşağıdakiler gibi heyecan verici sonuçlar da getirir:

 • Yüksek moral, üretkenlik ve motivasyon
 • Yüksek katılım, azalan izin günleri
 • Güçlü bir çalışan değer önerisi
 • Artan çalışan bağlılığı ve elde tutma
 • Alanınızdaki en iyi yetenekleri çekecek avantajlar

Çalışanların yaşam kalitesi nasıl ölçülür?

Yaşam kalitesinin ölçülmesi geleneksel olarak bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılası veya bir ailenin hanehalkı geliri gibi göstergelerle yapılır. Bunlar kesinlikle hala önemli ölçütlerdir.

Ancak, birinin hayatının nasıl gittiğine dair tüm resmi görmek için yeterli değiller. Daha eksiksiz bir tablo elde etmek için Gallup’un Pozitif Duygular İndeksi ve Negatif Duygular İndeksi gibi insanların günlük olarak yaşadığı duygusal deneyim türlerini takip eden ölçümleri kullanabilirsiniz.

Refahı ve gelişimi ölçmek için Gallup’un önerisi, insanlardan şu anki yaşamlarını ve gelecekte yaşamlarının nasıl olacağını düşündüklerini derecelendirmelerini isteyen Yaşam Değerlendirme İndeksidir.

Gallup Yaşam Kalitesi Değerlendirme İndeksi çalışmasına yakından bakalım:

“Lütfen basamakları en altta 0’dan en üstte 10’a kadar numaralandırılmış bir merdiven gibi hayal edin. Merdivenin tepesi sizin için mümkün olan en iyi hayatı temsil ediyor ve merdivenin altı sizin için mümkün olan en kötü hayatı temsil ediyor.”

 • Soru 1: Şu anda kişisel olarak merdivenin hangi basamağında durduğunuzu hissediyorsunuz? (0-10)
 • Soru 2: Bundan yaklaşık beş yıl sonra hangi adımda duracağınızı düşünüyorsunuz? (0-10)

Bu indeks, birinin şu anki hayatı hakkında ne düşündüğünü ve geleceğini nasıl gördüğünü ortaya koyuyor. Gallup ise bu sorulara verdikleri yanıtlara göre insanları üç gruba ayıyor:

Gelişen: Mevcut yaşamları ve gelecek beş yıl hakkında olumlu görüşlere sahip insanlar

Mücadele eden: Mevcut yaşamlarında mücadele eden ve geleceğe dair belirsiz veya olumsuz bir görüşe sahip insanlar

Acı çeken: Hayatlarının sefil olduğunu ve geleceğe dair olumsuz bir görüşe sahip olduğunu bildiren insanlar

Çalışan mutluluğu ve esenliği arasındaki fark ne?

Çalışan mutluluğu, çalışan bağlılığı, çalışan refahı ve çalışanın esenliği genellikle birbirinin yerine kullanılan terimlerdir. Hepsi birbiriyle ilişkili olsa da, farklı anlamlara gelirler ve farklı stratejiler ima ederler.

Fark ne?

Spesifik olarak çalışan refahı işinizin, görevleriniz, beklentileriniz, stres düzeyiniz, çevreniz, genel sağlığınızı ve mutluluğunuzu nasıl etkilediğiyle ilgilidir.

Kesinlikle egzersiz ve beslenme gibi şeyleri içerse de, esenlik sadece fiziksel sağlıkla ilgili değildir. Her şeyden önce, çalışanlarınızı bütüncül bir bakış açısıyla anlamak, hayatlarının bütününü ve genel yaşam kalitelerini dikkate almakla ilgilidir.

Çalışan mutluluğu ve esenliği için 4 öneri

Spor alanında küçük yarışmalar düzenleyin

Spor mücadeleleri eğlenceli ve arkadaşça rekabet ruhunun kilidini açar. Akran katılımı, daha fazla katılımı teşvik edecek ve ekibinize kendilerini tek başlarına yapabileceklerinden daha fazla zorlama konusunda ilham verecektir.

Sağlık ve esenlikle ilgili hediyelerle yetenekleri takdir edin

Mesai saatlerinde çalışan sağlığı, şirketinizin sağlığı için hayati önem taşırken, çalışanın kendini toparlamasına, rahatlamasına ve yeni şeyler deneyimlemesine yardımcı olma fırsatını kaçırmayın.

Uzaktan ve hibrit çalışma yoluyla elde ettiğiniz üretkenlik sonuçta fayda sağlıyor olsa da, olumsuz yanı, tükenmişliğin eşiğindeki bir iş gücünü maskeliyor olmalarıdır. Bu yüzden neden çalışanlarınızın başarılarını, refahlarını destekleyen ödüller ve hediyelerle ödüllendirmeyesiniz ki!

Ruh sağlığı farkındalık etkinliği planlayın

Örneğin, Mayıs ayında Ruh Sağlığı Farkındalığını kutlamak için ekip üyelerinizle birlikte çalışarak çalışanları rahatlamaya, yeniden odaklanmaya ve stresi yok etmeye teşvik eden bir etkinlik düzenleyebilirsiniz. Ekibinizin çok çalıştığını biliyoruz, bu nedenle hesap tabloları ve teslim tarihleri hakkında sohbet etmeden birbirinizin arkadaşlığından keyif almak için biraz zaman ayırmak büyük bir fark yaratacaktır.

Bireysel değil ekip olarak yapın

İş yerinde güvende, desteklenmiş ve takdir edilmiş hissetmek, performansı ve üretkenliği artırmada etkilidir, ancak sosyal etkileşimler aynı zamanda oksitosini de serbest bırakır.

İnsanlar sosyal varlıklardır ve beyinlerimiz hayatta kalmamızı sağlamak için evrimleşmiştir, bu da beyinlerin en iyi şekilde başkalarıyla etkileşim ve bağlantı kurduğumuzda çalıştığı anlamına gelir. Sosyal alışverişler, mutluluk ve sakinlik duygularını artırırken stresi, kaygıyı ve depresyonu azaltabilir.

Oksitosin ayrıca “beynin korku merkezini sakinleştirir ve duyguları kontrol etmenize yardımcı olan beyin devreleriyle iletişimini güçlendirir.”

Araştırmacılar 26 farklı çalışmanın sonuçlarını karşılaştırdı ve arkadaşların, birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini bildikleri için görevleri daha etkili bir şekilde koordine ettiklerini ve böylece işi en etkili şekilde yönetebildikleri sonucuna vardılar.

“Arkadaşlarla çalışmak sadece bizi iyi hissettiren bir şey değil aynı zamanda çalışma hayatında performans odaklı daha iyi sonuçlar sağlayan bir konu.” - Robert Lount

Özetle, ortak şirket etkinliklerinin gücü bilimsel olarak da kanıtlandı!

Aksiyon alma zamanı

Bu yazının sonunda hepinizin emin olduğu bir şey var; refah ve esenlik girişimleri, çalışan memnuniyetinin ve motivasyonunun hayati bir parçası. Bununla birlikte çoğu zaman, çalışan refahı ve esenliği ile ilgili fikirler, uzaktan çalışanlar için yetersiz kalıyor. Ancak doğru planlama ve çözümlerle nerede olursa olsun tüm ekiplerinizde yankı uyandıracak fikirleri hayata geçirmek mümkün.

Tam bu noktada size Kolay İK ve Studio Plus iş birliğinin haberini vermek istedik. Studio Plus ve Kolay İK bu yaptıkları iş birliği ile tüm şirket ve çalışanların 2023 yılında iyi ve esen olmasını hedefliyor.

Çalışanlar için bir esenlik uygulaması olan Studio Plus ile spor, sağlık, beslenme, psikoloji, kişisel gelişim, yoga, mindfulness gibi birçok alanda canlı ve interaktif derslere ulaşabilir, şirketçe ortak dersler alabilirsiniz. Kolay İK’ya özel indirimli fiyatlardan yararlanmak için şimdi ücretsiz randevu talebi oluşturun!

👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE