Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

İK departmanları şirket başarısını nasıl artırır?

December 17, 2021

0 Dakika
Banu Akgül

Günümüzde İnsan Kaynakları departmanının bir şirket içindeki rolü eskiye nazaran daha geniş bir çerçeveyi kapsıyor. Geçmişte daha çok işe alma, işten çıkarma, maaş ve izin yönetimi gibi personelle ilgili kağıt işlerine yoğunlaşan İnsan Kaynakları uzmanları, şimdilerde çalışan mutluluğunu ve katılımını da sağlamayı amaçlayan çok yönlü bir pozisyonda konumlanıyor. Aslında bu durum, bir şirketin en önemli kaynağının o şirketin çalışanları olduğu anlayışının daha çok benimsenmesiyle meydana gelen bir gelişme. Zira eğer şirketinizin başarılı olmasını istiyorsanız, yetenekli insanları işe almanız gerektiği kadar, onların sizinle çalışmaya devam etmelerini de sağlamanız gerekiyor.

İnsan Kaynakları departmanları, şirketinizin çalışma şeklini iyileştirmenizi sağlayacak stratejiler geliştirmek için uygun bir konumdadır. Diğer yöneticiler, pazarlama ve operasyonlarda görev alan diğer uzmanlar, satışa, pazarlamaya ve kâra odaklanıyor olabilirler. İnsan Kaynakları Departmanı ise odağına şirketin başarısını sağlayacak olan kaynağı; yani çalışanları koyarak, bu kaynağı geliştirmeyi, en iyi haline getirmeyi ve korumayı amaçlar. Bu açıdan İnsan Kaynakları departmanlarının şirketlerin başarısı için çok önemli olmasının nedenlerini ve bir şirketi daha iyi bir konuma taşımak için neler yapabileceklerini sizin için derledik.

İnsan Kaynakları şirket başarısı için neden önemli?

İşe alım sürecinin organizasyonu

İşe alım süreçleri karmaşık süreçlerdir ve bir şirket için en ideal işe alım süreci minimum maliyetle, en hızlı şekilde, en iyi yeteneklere ulaşıldığında gerçekleşir. Bu amaçla İnsan Kaynakları uzmanları, hem adaylar hem de şirket için olumlu bir deneyim yaratacak işe alım süreçleri planlamayı amaçlarlar. Ayrıca şirketin ihtiyaç duyduğu insan gücünü tespit eder ve sonrasında iş ilanından ön değerlendirmeye mülakatlardan karar aşamasına kadar tüm süreçlerin içinde yer alır ve değerlendirmeler yaparlar.

Doğru yeteneklerin işe alınması

İşe alımlar maliyetli süreçlerdir ve eğer yanlış kişiyi işe aldıysanız bunun maliyeti çok daha fazladır. Bu yüzden İnsan Kaynakları uzmanları doğru adaylara ulaşarak onları doğru şekilde değerlendirip, işe almayı amaçlarlar. Ayrıca süreç boyunca adayların yetkinliklerinin yanı sıra şirket kültürüyle uyumlu olup olmayacaklarını da denetlerler.

Mevcut çalışanlara eğitim ve gelişim fırsatı

Şirketin başarısını sağlayacak kaliteli işler için çalışanların sahip olmaları gereken beceriler İnsan Kaynakları uzmanları tarafından belirlenir. Bazı durumlarda yeni yeteneklerin işe alınması gerekebilir ancak bazen de mevcut çalışanların becerilerini geliştirecek eğitimler almaları gerekir. Mevcut çalışanları geliştirmek yeni işe alımlara göre daha hem daha karlıdır hem de kendilerini geliştirme imkanı sunduğu için çalışanların şirketinize olan bağlarını güçlendirir.

Çalışan memnuniyetinin sağlanması

İK departmanları, çalışanların ihtiyaçlarını tespit ederek iş yeri şartlarını iyileştirmeye çalışırlar. Şirket içi anketler düzenler, çalışanların görüşlerini değerlendirir, çalışanların karşılaştığı sorunları ya da memnun olmadığı durumları düzeltmeye çalışırlar. Çalışanları bireysel olarak önemsemek ve onlara daha iyi bir ortam sağlamak, çalışan bağlılığının temellerinin atılmasını sağlar.

Çalışan sirkülasyonunun azalması

Çalışanlar iletişim sorunları yaşadıkları, önemsendiklerini hissetmedikleri, kariyer hedeflerinin desteklenmediği, başarılarının kutlanmadığı, ekip ruhunu yakalayamadıkları ya da kültürünü benimseyemedikleri bir şirkette uzun süre çalışmak istemezler. İnsan Kaynakları departmanı, odağına çalışan memnuniyetini de aldığı için, çalışan sirkülasyonunun azalmasını sağlayacak stratejiler geliştirir.

Şirket kültürünün oluşturulması

Kapsayıcı ve çeşitliliği teşvik eden bir şirket kültürü oluşturmak, örnek teşkil edecek bir şirket olmanızın yanı sıra daha çok insanı sizinle çalışmak için teşvik edecektir; bu da en nitelikli adayların sizi tercih edeceği ve sizinle çalışmaya devam etmek isteyecekleri anlamına gelir. İnsan Kaynakları uzmanları, iş yeri kültürünüzün bileşenlerini belirlemek ve bu kültürün duyurulmasını sağlamak konusunda çalışırlar.

Performans yönetim sistemlerinin geliştirilmesi

Performans sistemi yönetimi, çalışanların gelişimlerini izlemeyi gerektirir. İnsan Kaynakları, çalışanların performansını ölçecek bir plan oluşturarak, onların zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkarır. Performans değerlendirmesinin altında kalan kişilere kendilerini geliştirme fırsatı verilebilir, bu fırsatı yeterince değerlendirmeyen insanlarla ise yollar ayrılabilir.

Çatışmalarda arabuluculuk

Çalışanların farklı çalışma şekilleri, tecrübe seviyeleri, bir olay karşısındaki tutumları ya da iletişim kurma şekilleri iş yerlerinde çatışmaların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Çatışma yönetimine hakim olan İnsan Kaynakları uzmanları, sorunlar büyümeden olayı çözüme kavuşturabilir. Bu tüm çalışanların moralini ve motivasyonunu yükseltecektir.

Süreçlerin yasal uyumunun sağlanması

Çalışanlar tüm yasal haklarını bilmeyebilir. Ancak işverenler ve çalışanlar arasındaki tüm süreçler İş Kanunu’na ve işçi haklarına uygun olarak yürütülmelidir. İnsan Kaynakları tüm süreçlerin yasalara uygun olmasını sağlamakla kalmaz, çalışanları da hakları konusunda bilgilendirir. Çalışanlarınızın haklarını korumak, daha şeffaf, adil ve verimli bir ortam yaratmanın yollarından biridir.

Bütçe kontrolü ve maliyetlerin azaltılması

İnsan Kaynakları, şirketlerin iş gücü maliyetlerini azaltmak için yeni stratejiler geliştirebilir. Örneğin piyasa, maaş ve istihdam eğilimleri analiz yaparak, şirket için en uygun ücret politikasını belirleyebilir. İşe alım süreçlerinin daha etkili organize edilmesi, çalışanlara yönelik sağlık, eğitim ve teşvik programlarının daha bütçe dostu gerçekleştirilmesi, bütçe kontrolünde etkin rol oynayabilir.

Şirketin büyüme planlamasında etkin rol

Bir şirketin büyümesi demek daha fazla çalışana ihtiyaç duyması anlamına da gelir. İnsan Kaynakları departmanları, mevcut ekiplerin ve çalışanların yaptıkları iş tanımlarına hakimdirler ve böylece büyüme sürecinde ortaya çıkan yeni pozisyon ve çalışan ihtiyacını tespit ederler. İhtiyaç duyulan çalışanların ne kadar sürede istihdam edilebileceği, yeni gelenlerin oryantasyon süreci gibi tüm aşamalar da İnsan Kaynakları departmanının sorumluluğundadır.

Kolay İK ile şirketinizin başarısını mutlu çalışanlarınızla artırın

Yeni nesil personel yönetimi yazılımı Kolay İK, şirketinizin başarısı için büyük önem taşıyan pek çok kritere sahip olmanız için İnsan Kaynakları uzmanlarınızla büyük bir iş birliği içinde çalışır ve işlerini kolaylaştırır.

Personel yönetiminin yanı sıra performans değerlendirme, maaş ve izin yönetimi de yapabileceğiniz bu yazılımla, personeliniz, vardiyaları ve ücretler konusunda güncellemeler yapabilir ve raporlar oluşturabilirsiniz.

Ayrıca şirketinizin en kıymetli kaynağı olan çalışanlarınızı desteklemek ve hem şirketinizin başarısında daha büyük rol oynamaları hem de kendi kariyerlerinde ilerlemeleri için eğitimler düzenleyebilir, çalışanlarınıza gönderebilir ve süreci Kolay İK ile takip edebilirsiniz.

Kolay İK’yı ücretsiz deneyerek, şirketinize kazandıracaklarını keşfetmek için tıklayın.

👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE