Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

İnsan kaynakları dijitalleşme raporu 2022

April 13, 2022

0 Dakika
Banu Akgül

Son yıllarda adından sıklıkla bahsettiğimiz dijitalleşme, özellikle son iki yılda en yüksek sıçramasını yaptı. Sektör ve şirket ne olursa olsun gelenekselden dijitale olan bu yolculuğun en güçlü destekçisi, takdir edilir düzeyde pandemiydi. Gerçekleşmesi yıllar sürecek bu dijitalleşmenin büyüleyici hızına tam da bu dönem içerisinde şahit olduk. Ofislerden uzaklaşırken, dijital çözümler bizi dinamik tutmaya devam etti ve iş yapış süreçlerimizi de kolaylaştırdı. Peki ya insan kaynakları bu dönüşüme dahil olabildi mi?

insan kaynakları dijitalleşme raporu 2022

Evet. Birçok alanda olduğu gibi İK, değişimin gerektirdiği hızı dijital dönüşümle yakaladı. Özellikle uzaktan çalışma modeline geçişle beraber sayısız şirket, insan kaynakları süreçlerini sürekli gelişen teknolojiden yararlanarak dijitalleştirdi.

İlkini 2017 yılında yayınladığımız insan kaynakları dijitalleştirme raporunu bu yıl da yenileyerek; işe alım süreçlerinden izin yönetimine, vardiyadan bordrolamaya kadar birçok konuyu katılımcılarımıza sorduk ve 2022 İnsan Kaynakları Dijitalleşme Haritası’nı çıkardık.

Öyleyse, 2022 İnsan Kaynakları Dijitalleşme Raporu detayları neler, geçen yıllardan bu yana neler değişmiş, gelin birlikte inceleyelim.

Genel bakış

2.110 şirketin verilerinden yola çıkarak sonuçları elde ettiğimiz rapora göre,  Türkiye’deki şirketler İK süreçlerinde geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla dijitalleşerek görülür düzeyde ilerleme kaydetti.

Raporda açıkça görülüyor ki; İK süreçlerini başarıyla yürüten şirketlerin yüzde 74’ünün bir İK yöneticisi varken yüzde 26’sı bu süreçleri, bir İK yöneticisi olmadan yönetiyor. İK departmanı olmayan şirketler ise bu süreçleri, yüzde 8’i finans müdürleri ve yüzde 16’sı ile genel müdürleri ile yönetiyor.

İK yazılım programı kullanımı giderek artıyor

2018’de şirketlerin yüzde 53’ü insan kaynakları ve personel yönetimi için bir yazılım kullanırken; pandemiyle beraber yükselen teknoloji ve artan dijitalleşme ihtiyacı nedeniyle bu oranda artış olduğu tespit edildi.

2022’de şirketlerin sadece yüzde 60’ı insan kaynakları ve personel yönetimi için bir yazılım kullanmayı tercih ederken yüzde 40’ı süreçleri hala manuel olarak takip ediyor.

Geçen senelere oranla karşılaştırma yaptığımızda, şirketlerin özlük dosyalarını online ortamda saklamaya başladığını görüyoruz. Şirketlerin sadece yüzde 24’ü özlük belgelerini hala fiziksel ortamda saklıyor. Bir İK yazılımı kullanmayan şirketlerin büyük bir bölümünde çalışanlar bu nedenle özlük belgelerine erişim sağlayamıyor.

Dünya’dan veriler:

UserGuiding araştırmasına göre;

  • İşletmelerin yüzde 74‘ü İK teknolojisine yaptıkları harcamaları artırmayı planlıyor.
  • İK yazılım pazarının 2022 yılına kadar 10 milyar doları geçmesi bekleniyor.
  • Personel yönetimi ve bordro, 2019 yılında yüzde 57,8 ile İK teknolojisi alanında en büyük paya sahip iki konu oldu.

Performans değerlendirme ne durumda?

Artan rekabet ortamında doğru yeteneklerin elde tutulması ve şirket verimliliğinin artırılmasına yönelik en katma değerli uygulamalardan biri de performans değerlendirme. Peki dünden bugüne şirketlerde performans değerlendirmenin yolculuğu ne durumda?

2018’de şirketlerin yalnızca yarısı performans değerlendirmesi yaparken 2022’de katılımcılardan yüzde 69’u performans değerlendirme yaptığını belirtiyor. Performans değerlendirmeyi online olarak gerçekleştiren şirketlerin oranı da yüzde 41 olarak göze çarpıyor.

Araştırmada performans değerlendirmeye dair bir diğer veri de oldukça dikkat çekici. Katılımcılardan performans değerlendirme yapan şirketlerin 977’si yılda en az 3 kere performans değerlendirme yapıyor. 480 şirket ise performans değerlendirmeyi sadece senede 1 kez gerçekleştiriyor.

Geçmiş yıllara göre performans değerlendirmenin önemini fark edip İK süreçlerine dahil eden şirketlerin varlığı artarken bu süreçlerde belirgin bir oranda dijitalleşmenin olduğunu görüyoruz.

İç iletişim ve eğitimlere önem verilmiyor

Performans değerlendirmede artış yakalanırken ankete katılan sadece 340 şirket, çalışanları için iç iletişim çalışmaları yapıyor.  Bu şirketlerin yüzde 16’sında ise çalışanların etkileşim halinde olduğu bir online sistem kullanılmıyor.

Performans değerlendirmenin en önemli kullanım alanlarından biri olan çalışan eğitimi için yapılan çalışmaların oranı oldukça düşük. Şirketlerin yüzde 66’sında, çalışanlar online eğitim talebinde bulunamıyor.

İK’nın geleceğinde olan yetenek yönetimi ve çalışan eğitimlerinin önemi gittikçe artıyor. Çalışan odaklı yaklaşımların benimsenmesinin altını çizen global araştırma şirketlerinde veriler şu şekilde:

UserGuiding araştırmasına göre yetenek yöneticilerinin yüzde 44‘ü verimliliği ve üretkenliği artırmak için bulut çözümlerine yöneliyorlar. Bunların yüzde 35‘i ise çevrim içi çözümleri maliyetleri düşürmenin bir yolu olarak görüyor.

Gartner raporuna göre: CEO’ların yüzde 60‘ı, çalışanlarına işin geleceği için gerekli becerileri öğretmeye öncelik vermek isterken, İK profesyonellerinin yüzde 22‘si, çalışan gelişimi için öğrenim programlarına yatırım yapacaklarını söylüyor.

Bordrolar tamam da ücret değerlendirme?

Şirketlerin yüzde 52’si bordro süreçleri için bir yazılım kullanırken yüzde 48’i bordro hizmetini dışarıdan alıyor.

Birçok İK süreçlerini dijitalleştiren şirketler ücret değerlendirmede teknolojiden hala yararlanmıyor. Ücret değerlendirme süreçlerinde şirketlerin yüzde 81’i hala manuel yöntemler kullanıyor.

Vardiyalar hala manuel yöntemlerle yönetiliyor

2022 İnsan Kaynakları Dijitalleşme Raporu’na göre, ölçekleri ne olursa olsun şirketler için zorlu bir süreç olan vardiya yönetiminde dijitalleşmenin izleri görülemeyecek kadar az. Araştırmaya katılan şirketlerin sadece yüzde 33’ü vardiya için bir uygulama kullanmayı tercih ediyor. Bu şirketlerin yüzde 50’si kağıt çıktılar ve telefon yolu ile vardiya planlarını yönetmeye çalışıyor.

Raporun tüm verilerini infografik olarak okumak ve 2022 İnsan Kaynakları Dijitalleşme Raporu’nu pdf formatında indirmek için tıklayın.

👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE