Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

İnsan kaynakları unvanları neler?

March 29, 2021

0 Dakika
Banu Akgül
insan kaynakları unvanları neler

İnsan kaynakları, bir işletme için en kilit ve işlevsel birimlerden biridir. Peki, bu birimde görev alan personeller hangi görevleri üstlenir? İnsan kaynakları unvanları nelerdir? Gelin, bunların tümüne bir göz atalım.

İnsan kaynakları unvanları

İnsan kaynakları departmanında görev alan çalışanlara dair unvanlar ve yaptıkları işler şunlardır:

İnsan kaynakları uzmanı ne iş yapar?

İnsan kaynakları uzmanı işe alım, işten çıkarma, performans değerlendirme gibi temel süreçleri yürüten kişi ya da kişilerden oluşur. Bunların haricinde işletme bünyesinde çalışan tüm personellerin eğitimlerinden ve çalışma motivasyonundan da İK uzmanları sorumludur.

İK uzmanı sorumlulukları her ne kadar işe alım ve bordrolama gibi temel görevlerden ibaret sanılsa da bir İK uzmanı pek çok sorumluluğu bir arada üstlenir.

İnsan kaynakları uzmanlığı hakkında daha fazla bilgi için “İnsan kaynakları uzmanı ne iş yapar?” ve “İnsan kaynakları uzmanı olmak için ne yapılır?” adlı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Eğitim uzmanı ne iş yapar?

Eğitim uzmanı, kurum bünyesinde yer alan çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirler. Eğitime ihtiyaç duyan çalışanlar için eğitim organize eder ve bu personellerin organizasyona katılıp katılmadığını kontrol eder.

Eğitim birimi çalışanları kurum içinde yer alan personellerin yanında stajyerlerle de ilgilenir, onların ihtiyaç duyduğu oryantasyon ve eğitimleri de takip eder. Son olarak, bu uzmanlar yapılan tüm organizasyonları raporlayarak kayıt altına alır.

Bordro uzmanı ne iş yapar?

Bordro uzmanı, işletmeye ait tüm bordro sürecinden sorumlu olan kişidir. Bordro uzmanı, işletme bünyesinde bulunan tüm personeller için ayrı ayrı çalışma süresi, fazla mesai, prim, ikramiye, izin süreleri gibi pek çok farklı unsuru göz önünde bulundurur. Ay sonunda ise personele dair tüm bu unsurların hesaplanması sonucu personel bordrosunu oluşturarak ücretlerinin ödenmesini sağlar.

Bordro uzmanı, işçilerin maaşlarının belirlenmesinde rol oynamanın yanında, üst yönetim ile finans departmanına rapor hazırlayıp sunar.

İnsan kaynakları şefi ne iş yapar?

İnsan kaynakları şefi, içinde bulunduğu kurumun sahip olduğu hedefleri göz önünde bulundurarak İK süreçlerini ve politikalarını geliştirir. İK şefi, kurumun kariyer planlaması ve ücretlendirme sistemine dair işlemleri etkin bir şekilde yürütme görevini üstlenir.

Bir insan kaynakları şefinin sahip olması gereken nitelikleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Proaktif olmalı ve sonuç odaklı aksiyon alabilmeli,
  • Etkili iletişim kurabilmeli,
  • Sosyal Sigortalar ve GSS, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kanunu gibi mevzuatlara hakim olmalı,
  • Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip olmalıdır.

Performans değerlendirme uzmanı ne iş yapar?

Performans yönetimi profesyoneli, bünyesinde çalıştığı kurum personellerinin performansını belirli yöntemler ile değerlendirerek çalışanların verimlilik takibini yapar. Böylece donanımlı, potansiyeli yüksek ve verimli personelleri tespit edebilir, verimi düşük olan personelleri belirleyerek geri bildirimlerde bulunur.

Performans değerlendirme süreci genelde şu şekilde işler:

  • Kurumun başarı standartları saptanır ve buna uygun şekilde planlama yapılır.
  • Personelin performans takibi yapılır.
  • Süreç içerisinde personel ile iletişim halinde olunur.
  • Hedef performans karşılaştırması yapılır.
  • Elde edilen sonuca uygun geri bildirimler sağlanır.

Yetenek ve kariyer yönetimi uzmanı ne iş yapar?

Bu uzmanlığa sahip bireyler, çalıştıkları işletmenin kariyer ve yönetim sistemlerini kurma, geliştirme ve işletmenin devam etmesinde görev alma sorumluluğuna sahiptir. Yetenek ve kariyer yönetimi uzmanı, işletmede insan kaynağını oluştururken personelin yetenek ve yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlayacak aksiyonu alan kişilerdir.

Yetenek ve kariyer yönetimini üstlenen kişiler, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile çevre ve kalite sistemine dair bilgileri uygulamaya geçirebilecek düzeyde bilir. Ayrıca işletmenin sahip olduğu kariyer yönetimi sistemine hakim olur ve sürecin her aşamasında aktif rol oynar.

İnsan kaynakları yöneticisi ne iş yapar?

İK yöneticisi, açık pozisyonlara en doğru adayın yerleştirilmesi işleminde görev alır. Seçme dışında değerlendirme, bordrolama ve eğitim gibi süreçlerde insan kaynakları ekibinin en yetkili kişilerindendir. Bu kişiler, kurumların politikalarına göre insan kaynakları yöneticisi ya da insan kaynakları müdürü olarak isimlendirilir.

Peki, İK yöneticisinin görevleri nelerdir?

İnsan kaynakları biriminde görev alan yönetici veya müdür; özetle aday seçme, yerleştirme, bordro süreçleri, bütçe, performans gibi tüm insan kaynakları süreçlerini takip ederek hepsinin sorunsuz şekilde işlemesini sağlar. 

İnsan kaynakları direktörü ne iş yapar?

İnsan kaynakları direktörü, İK biriminin sağladığı eğitim, işe alım, ücretlendirme ve performansa dair süreçlerin, kurumun hedefleri ve stratejilerine uygun şekilde planlanıp yönetilmesini sağlayan bir üst birimdir.

İK direktörü, kurum kültürüne dair politikaların oluşması ve korunması, personelin mesleki gelişimi, özlük biriminin kontrolü, SGK ve İşkur gibi resmi makamlarla iletişim gibi  alanlardan sorumludur.

Kolay İK ile insan kaynakları süreçlerini dijitalde yönetin!

İşletmenizin ihtiyacı olan tüm insan kaynakları süreçlerini tek noktadan yönetebileceğiniz bulut tabanlı bir yazılıma ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Personel, vardiya, performans ve ücret değerlendirmeye dair tüm süreçlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde dijitalden yönetebilmek için hemen tıklayın ve Kolay İK’yı 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE