Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

İnsan kaynaklarında kuşak yönetimi

May 23, 2023

0 Dakika
Banu Akgül

Günümüz iş dünyasında farklı kuşaklardan gelen çalışanların bir arada çalışması oldukça yaygın hale geldi. Bu durum, şirketlerin kuşak yönetimi konusunda bilinçli olmalarını ve farklı kuşakların ihtiyaçlarına uygun iş ortamları oluşturma konusuna odaklanmasını sağladı. Peki insan kaynaklarının kuşak yönetimindeki rolü ve etkileri neler? Gelin birlikte öğrenelim.

insan kaynaklarında kuşak yönetimi

Kuşak yönetimi nedir?

Kuşak yönetimi, farklı kuşaklardan gelen çalışanların bir arada çalıştığı iş ortamlarında, bu farklı kuşakların özelliklerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak, yönetmek ve uyum sağlamak amacıyla kullanılan bir yönetim stratejisidir.

Kuşak yönetimi, şirketlerin bu farklı kuşakların ihtiyaçlarına uygun bir iş ortamı oluşturmasını ve çalışanların motivasyonunu artırmasını hedefler. Kuşak yönetimi stratejileri, farklı kuşakların beklentilerini karşılamak, iletişimi güçlendirmek, iş birliğini teşvik etmek, çatışmaları yönetmek ve çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmak için kullanılır.

Kuşak yönetimi, insan kaynakları departmanları tarafından yürütülen bir süreçtir. İnsan kaynakları departmanları, farklı kuşaklardan gelen çalışanların bir arada çalışabileceği etkili bir iş ortamı oluşturmak için politikalar, programlar ve stratejiler geliştirir. Bunun yanı sıra, insan kaynakları departmanları, farklı kuşakların ihtiyaçlarını anlamak, iletişim kanallarını oluşturmak, eğitim ve gelişim fırsatları sunmak gibi faaliyetler yoluyla kuşak yönetimini destekler.

Farklı kuşaklar, kimdir onlar?

Günümüz iş dünyasında dört farklı kuşak belirgin bir şekilde yer almaktadır: Baby Boomers, X Kuşağı, Y Kuşağı (Millennials) ve Z Kuşağı. Her bir kuşak, farklı dönemlerde büyümüş, farklı deneyimler yaşamış ve farklı sosyal, kültürel ve teknolojik etkilere maruz kalmıştır. Bu durum, her kuşağın farklı çalışma tarzları, değerler, iletişim tercihleri ve beklentileri olduğu anlamına gelir.

Farklı kuşakları anlamak

Z kuşağının yüzde 77’si tatmin edici bir profesyonel hayata sahip olmak için önceki nesillere göre daha fazla çaba göstermeleri gerektiğine inanıyor.
Y Kuşağı, iş hayatlarında anlam ve amaç bulmak ihtiyacını dünyayı iyileştirmek için kullanmak istiyor.
Z Kuşağı üyelerinin yüzde 45’i ortak bir çalışma alanı yerine ofiste özel odada olmayı tercih ederek yalnız çalışmayı istiyor.
Y Kuşağı ve Z Kuşağı, kendileriyle ve sağlıklarıyla bireysel olarak ilgilenen şirketlerde çalışmak istiyor. Ancak bu sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda zihinsel sağlıkla da ilgili.

Diğer farklılıklar

  • Y kuşağı iş esnekliğini tercih ederken, Z kuşağı iş istikrarını tercih ediyor.
  • Y kuşağı iş-yaşam dengesine değer verirken, Z kuşağı maaş ve kariyer gelişimine değer veriyor.
  • Z kuşağı üyeleri daha bağımsız bir şekilde işleri kendileri çözmeyi tercih ederken, Y kuşağı ekip çalışmasına ve diğer jenerasyonlardan gelen girdilere daha fazla değer verme eğilimindedir.
  • Z kuşağı önceki nesildeki çalışanlara göre daha girişimci.
  • Z kuşağı ile birlikte etkin çalışma rehberi yazımıza hemen göz atın.

Farklı kuşaklarla etkili bir çalışma ortamı yaratmak

İnsan kaynakları departmanı, kuşak yönetimi konusunda önemli bir rol oynuyor. Şirketler, insan kaynakları stratejilerini kuşak farklılıklarını göz önünde bulundurarak geliştirmeli ve uygulamalı. Peki ama nasıl? İşte insan kaynakları departmanının etkili bir iş ortamı oluşturmak için yapabilecekleri:

  • Farklı kuşakları anlamak

İnsan kaynakları departmanı, farklı kuşakların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak için araştırma yapmalı ve bilgi edinmelidir. Bu, çalışanların motivasyonunu artırmak ve onlarla daha iyi iletişim kurmak için önemlidir.

İletişime bağlı sorunları minimuma indirebilmek, yüzeysel ve jenerik iletişimden kaçınma suretiyle iletişimi gerektiği kadar ayrıntılı tutarak, çalışana yöneticileri tarafından duyulduğunu hissettirmek ile mümkün olabilir. Farklı sosyal gelişim süreçlerinden geçmiş ve zihni farklı şekillerde çalışan iki insanın birbirini kolayca anlamaları her zaman beklenmeyebilir. Dolayısıyla yönetim ile ve çalışanlar arasında aktif iletişim her zaman önemli. Özellikle genç kuşaklar kalıplaşmış cevaplardan hoşlanmaz, karşılarında onları aktif bir şekilde dinleyerek gerçekten iletişim kurmaya istekli kişiler görmek isterler.

  • Esnek çalışma

Farklı kuşaklar, çalışma saatleri, esneklik ve iş-yaşam dengesi konularında farklı tercihlere sahip olabilir. İnsan kaynakları departmanı, esnek çalışma modelleri sunarak farklı kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilir ve çalışanların memnuniyetini artırabilir. X, Y, Z kuşakları farklı motivasyonlarla da olsa esnek çalışma konusunda başarılılar. Her üç kuşak da özgür olduklarında ve kendilerine alan tanındığında daha etkin çalışıyor.

Gelenekseller ve Baby Boomerlar ile karşılaştırıldığında daha informal bir üsluba sahipler ve hiçbiri iş akışında anlamlı bir yeri olmayan kurallardan hoşlanmıyor. X kuşağı için esnek çalışma konusunda ana motivasyon aileye ve kişisel hayata daha fazla zaman ayırabilmekken, çevrimiçi iletişimle arası iyi olan Y ve Z kuşağı için ise bu belki de kişisel gelişimleriyle yeteri kadar ilgilenebilmek. Esnek çalışma düzeni günümüzde iş-özel hayat dengesini sağlamakta zorlanan çalışanlar için en mantıklı iş modellerinden birisi gibi görünüyor.

  • Takım çalışmaları

Şirketler, farklı kuşaklardan oluşan takımların bir arada çalışmasını teşvik etmelidir. Çoklu-kuşak takımları, farklı bakış açıları ve deneyimlerin birleşmesiyle yenilikçilik ve yaratıcılığı destekler. Bir amaç uğruna bir araya gelmiş bireyler, birbirleriyle etkili iletişim kurmak durumundadır. Farklı kuşaklardan kişileri bir görev etrafında birlikte çalışmaya teşvik etmek, sosyalleşmelerini sağlamak işe yarayabilir bir strateji olabilir. İş içi ve dışı sosyalleşme alanları, farklı kuşaktan çalışanların birbirlerini tanımalarını, karşılıklı empati geliştirmelerini sağlayacak ve iletişimlerini güçlendirecektir. Bu konuda özellikle Z kuşağı için koçluk ve mentorluk oldukça önem taşıyor. Peki nedir İK'da koçluk ve mentorluk? Tıklayın.

Daha fazlası için 👇

👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE