Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

İş sağlığı ve güvenliğinde İK’nın rolü

May 6, 2022

0 Dakika
Banu Akgül

Tüm çalışanlar, bir işe başlamadan önce ve bitirdikten sonraki güvenlik ve sağlık durumunun aynı olması hakkına sahip. İş kazalarını en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve farklı koşullarda çalışanların meslek hastalığına yakalanmasını önlemek için iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri oldukça önem taşıyor. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının yanı sıra insan kaynaklarının da bu noktada rolü son derece kıymetli. Öyleyse, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği verilerini ve İK’nın bu hassas konudaki rolünü detaylı olarak inceleyelim.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile sadece zorlu meslek grupları için değil, her türlü koşulda çalışanların sağlığı, üretimin ve işletmenin güvenliğinin korunması amaçlanır. Ülkemizde kısaca İSG olarak adlandırılan iş sağlığı ve güvenliği; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Çevre Mevzuatı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve son olarak Türk Ticaret Kanunu gibi yasal dayanaklara sahip. 1987 yılından bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4-10 Mayıs tarihleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanır.

2023 iş sağlığı ve güvenliği idari para cezalarını öğrenmek için yazımıza tıklayın.

Verilerle Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği hakkında

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Raporu Türkiye’de İSG hakkında detaylı verileri ve politikaları sunuyor. Ülkemizdeki çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda raporda belirtilen veriler şu şekilde;

2013 yılında Türkiye’deki ölümcül iş kazası sayısı 1.362 iken 2016 yılında bu rakam 1.405 olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer tabloya baktığımızda ölümcül olmayan iş kazaları sayıları ise şu şekilde, 2013 yılında Türkiye’de ölümcül olmayan iş kazası sayısı, 191.468 iken 2016 yılına geldiğimizde artan bir hızla bu sayı, 487.494‘ye çıktı. Dünya ülkeleri karşılaştırması ne yazık ki durumun vaziyetini açıkça göstermekte; 2013 yılında ölümcül olan iş kazalarında en düşük sayı Yunanistan ait (Yunanistan’da aynı yıl iş kazalarında ölen sayısı 34).

Önce güvenlik 👷‍♀️👷

İnsan sağlığı ve hayatından hiçbir şey değerli değil. İşçi kazaları ve ölümlerinin gelecek yıllarda en aza inmesini için devletlerin ve şirketlerin üzerine büyük bir sorumluluk düşmekte. Yasalar ve denetimler doğrultusunda tüm iş yerlerinde çalışanın iş sağlığını ve güvenliğini korumayı esas almak öncelik oluşturuyor. Bu nedenle şirket yöneticileri önce iş güvenliği anlayışıyla, politikalarını keskin kurallarla belirlemeli ve tüm çalışanların bilinçlendiği güvenli bir kurum kültürü oluşturmalı.

İnsan kaynakları İSG’nin neresinde? ‍

Temel politika ve amaçlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak tebdirlerin başında İK çalışmaları da bulunuyor. Güvenli bir kurum kültürü temelini oluştururken her departmanda farklı görevlerdeki çalışanların toplumsal iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim faaliyetleri oldukça önemli. Aynı zamanda iş hijyeni test, ölçüm ve analiz laboratuvarı personeli, ilk yardım eğiticileri, iş hijyenistleri, iş yeri psikologları ve ergonomistler gibi alanlarında uzman kişilerin bu eğitimlerde aktif rol oynamasını sağlamak gerekiyor.

Huzursuz bir iş ortamı birçok kazayı da beraberinde getirebilir. Bu nedenle çalışanların fiziken güvenliklerini sağlamak için çalışmalarda bulunurken onların mental sağlığını da önemsemelisiniz. Güvensiz ve iletişim kopukluğu olan bir çalışma ortamının oluşmasını engellemek, çalışanların faaliyet gösterdiği çalışma alanında sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayarak verimliliklerine katkı sağlayacaktır.

“Şu anda iş yerimiz ne kadar güvenli?” sorusunu düzenli aralıklarla tekrarlayın ve güvenlik konusunda temel rollerden bir tanesine sahip olduğunuzu unutmayın. Etkin güvenlik prosedürleri oluşturduğunuzdan emin olun ve çalışanların buna aktif bir şekilde dahil olmasını sağlayın. Güçlü bir kurum kültürü oluşturduktan sonra belirlediğiniz iletişim kanallarıyla onların can güvenliğini koruma altına aldığınızı hissettirin.

Kolay İK’yı ücretsiz deneyin, İK süreçlerinizde yaratacağı farkı hemen deneyimleyin!

👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE