Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

"İstanbul Sözleşmesi" yaşatır

August 12, 2020

0 Dakika
Banu Akgül

Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk imzacılarından olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nin ev içi ve kadına şiddete karşı atılmış çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.

Toplumların ve bireylerin refahı toplumsal cinsiyet eşitliği ile mümkündür. Bu eşitliği teminat altına alan, şiddeti engelleme amacı güden, ayrımcılığı engelleyen adımları tartışmaya açmanın toplum vicdanında onulmaz yaralar açan sonuçları olduğunu son günlerde acı ile tecrübe ediyoruz.

Ayrımcılığın ve şiddetin her türlüsüne karşı bir ekip olarak #istanbulsözleşmesiyaşatır diyoruz ve herkesi sözleşmeyi okuyarak bu haklara sahip çıkmaya davet ediyoruz: https://rm.coe.int/1680462545

👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE