Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

Kurum kültürü nedir, nasıl oluşturulur?

September 9, 2021

0 Dakika
Banu Akgül
Kurum kültürü nedir, nasıl oluşturulur?

Her şirketin kendisine has özellikleri ve kimliği var. Bu özellikler ve kimlik aynı zamanda bir şirketin bilinirliği ve başarısının da birer göstergesi. Bu yüzden doğru şekilde inşa edilen bir kurum kültürü iş başarısı için gerekli özellikleri geliştirmenin anahtarı olabilir.

Bu yazıda; kurum kültürünün ne olduğuna, özelliklerine, neden önemli olduğuna ve nasıl bir kurum kültürü yaratacağınıza dair için ipuçları bulacaksınız.

Kurum kültürü nedir?

Çoğu insan kurum kültürü hakkında kıyafet kuralları, lobideki çerçeveli misyon beyanı, ofiste pinpon masalarının varlığı veya yokluğu gibi somut, yüzeysel avantajlara ve politikalara odaklanır. Bunlar kurum kültürünün uzantıları olsalar da onu meydana getiren ve tanımlayan şeyler değildir. Ayrıca her ne kadar ikisi de onu tanımlamaya yardımcı olsa da kurumsal hedefler veya bir misyon beyanı da kurum kültürü ile karıştırılmamalı.

Kurum kültürü, bir şirketin kolektif değerleri, normları ve inançlarıdır. Şirketinizde olan her şeyin ve her gün yaşananların arka planıdır. Tüm ekip üyelerinin eylemlerini yönlendiren ve bilgilendiren değerler, beklentiler ve uygulamalar toplamıdır.

Kurum kültürü insanlara, nasıl davranacaklarını, kendilerine değer verilip verilmediğini, işlerini nasıl yapacaklarını ve şirket için neyin önemli olduğunu söyler.

Çoğu zaman kurum kültürü ima edilir, açıkça tanımlanmaz ve şirketin işe aldığı kişilerin kümülatif özelliklerinden zamanla organik olarak gelişir. Bir CEO'nun bir krize nasıl tepki verdiğini, bir ekibin yeni müşteri taleplerine nasıl uyum sağladığını veya bir yöneticinin hata yapan bir çalışanı nasıl düzelttiğini gördüğünüzde kurum kültürünün nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz.

Kurum kültürünün özellikleri

Her şirketin kurum kültürü farklıdır ve şirketinizi benzersiz kılan şeyleri korumak önemlidir. Bununla birlikte yüksek performans gösteren şirketlerin kurum kültürleri belirli özellikleri tutarlı bir şekilde yansıtır. Örneğin Harvard Business Review, 2015 yılında başarılı kurumsal kültürlerin altı önemli özelliğini belirledi.

Her şeyden önce ve ilk sırada gelen özellik “vizyon”dur. Basit bir misyon beyanından kurumsal bir manifestoya kadar bir şirketin vizyonu güçlü bir araçtır.

İkincisi “değerler”dir. Değerler, geniş bir kavram olmakla birlikte bir şirketin vizyonunu gerçekleştirmek için gerekli olan zihniyetleri ve bakış açılarını içerir.

Üçüncü özellik olan “uygulamalar” ise bir şirketin değerlerinin uygulanmasını sağlayan somut yöntemleri ifade eder.

Dördüncü özellik olan “çalışanlar”, şirketin kültürünü yansıtacak ve geliştirecek kişiler demektir.

Son olarak, "anlatı" ve "yer" belki de kurum kültürünün en modern özellikleridir. Steve Jobs ve Apple gibi güçlü bir anlatıya veya başlangıç hikayesine sahip olmak büyüme ve kamuoyu imajı için önemlidir. Tercih edilen şehir, ofis tasarımı ve mimarisi anlamlarına gelen yer ise, çağdaş kurumsal kültürdeki en ileri gelişmelerden biridir.

Kurum kültürünün önemi

İster kasıtlı olarak şekillendirilsin ister organik olarak oluşsun kurum kültürü bir şirketin ideolojisinin ve uygulamasının özüne ulaşır ve çalışandan müşteriye ve kamu imajına kadar bir şirketin her yönünü etkiler.

Başarılı bir kurum kültürü performansın artmasına yol açan olumlu özellikleri örneklendirirken, işlevsiz bir kurum kültürü en başarılı şirketleri bile engelleyebilecek nitelikleri ortaya çıkarır. Nitekim yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğu kurum kültürünün şirket başarı veya başarısızlığındaki en önemli faktör olduğunu gösteriyor. Ayrıca kurum kültürüne öncelik veren şirketler iş ortamındaki zor zamanları ve değişiklikleri de atlatabilir, bunlardan daha güçlü çıkabilir.

Sağlıklı bir kurum kültürüne sahip şirketler bir süre geçtikten sonra belirli bir yüzdede büyüyebilir veya daha fazla gelir ve stok artışı yaşama olasılığı artabilir. Buna karşın insan kaynakları yöneticilerinin çok az bir kısmı şirketlerinin gelecekteki işleri yürütmek için ihtiyaç duydukları kurum kültürüne sahip olduğuna ve oraya ulaşmanın kolay bir iş olmadığına inanıyor.

Kurum kültürü çalışanlarınızla uyumlu olduğunda, çalışanların kendilerini daha rahat, desteklenmiş ve değerli hissetmeleri daha olasıdır.

Yeteneği cezbetmek ve rekabette öne geçmek söz konusu olduğunda kurum kültürü önemli bir avantaj. Çünkü çalışanlar bir işe başvurmadan önce bir şirketin kurum kültürünü göz önünde bulundurur ve daha iyi bir kurum kültürüne sahip bir şirkette daha düşük ücretli bir fırsat için mevcut işlerini bırakabilir.

Webinar alarmı ⏰ Kurum kültürü ve İK’da dijitalleşme

4C1H Kurucu ve Kültür Tasarımcısı Pınar Yarar'ın katılımıyla "Kurum Kültürü ve İK’da Dijitalleşme"yi konuştuk. İyi seyirler.

Kurum kültürü nasıl oluşturulur?

Kurum kültürü şirketin iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kalması ve bunlarla nasıl başa çıkacağını öğrenmesiyle şekillenir. Başarılı bir kurum kültürü yaratmak üzerinde çalışabileceğiniz ve ölçebileceğiniz net hedeflere sahip bir plan geliştirmeyi ve uygulamayı gerektirir.

Aşağıdaki bazı adımlar şirketinize uzun vadeli faydalar sağlayacak sürekli bir kurum kültürü oluşturmak için bir yol haritası işlevi görebilir:

1. Takdir

Tüm ekip üyelerinin katkılarını takdir etmek, kurum kültürü üzerinde geniş kapsamlı, olumlu bir etkiye sahip. Ekipteki herkes başkalarının başarılarını fark ettiğinde, çalışanlar nasıl bir bütünün parçası olduklarını görmeye başlar. Uzmanlar, bir şirketin çalışanlarını takdir etmeyi kültürünün bir parçası haline getirdiğinde çalışan bağlılığı, elde tutma ve üretkenlik gibi önemli ölçütlerin arttığını belirtiyor. Takdiri kurum kültürünün bir parçası haline getirmek bunun yalnızca önemli dönüm noktalarına veya çalışma yıldönümlerine ayrılmış bir şey değil, aynı zamanda düzenli bir olay olması gerektiği anlamına gelir.

Çalışanları maddi olarak takdir etmenin yanı sıra sık sık manevi bakımdan da takdir edin. Çünkü manevi açıdan takdir etmenin işe kayda değer bir etkisi var. Nitekim manevi takdire yatırım yapan şirketlerin hisse senedi fiyatlarını artırma olasılığı dört kat ve bireysel performansları iyileştirme olasılığı iki kat daha fazladır.[1]

2. Geri bildirim

Geri bildirime değer veren ve çalışanlarına söz hakkı tanıyan bir kurum kültürü oluşturmak çok önemli. Çünkü bunu yapmamak gelir kaybına ve çalışanların motivasyonunun düşmesine neden olabilir.

İlk olarak, çalışanların o anda hissettiklerini ifade etmelerini kolaylaştıran anketler ve çeşitli sohbet uygulamaları gibi doğru dinleme araçlarını kullanarak geri bildirim toplamanız gerekir. Ardından şirketinizde nelerin işe yarayıp nelerin yaramadığını görmek için sonuçları analiz etmeli ve bu bulgulara göre hareket etmelisiniz. Bu sadece kurum kültürünüzü güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda daha yüksek çalışan memnuniyeti ve daha fazla kârlılık gibi faydalar da sağlar. Bu şekilde geri bildirim toplamaya ek olarak kurum kültüründeki eksiklikleri ortaya çıkarabilecek daha ayrıntılı geri bildirim yöntemleri de benimsemeye çalışın.

3. Şirket değerleri

Şirket değerleri kurum kültürünün temelidir. Bir misyon beyanı hazırlamak iyi bir başlangıç olsa da şirket değerlerine göre yaşamak onları işinizin her yönüne dahil etmek anlamına gelir. Bu değerlere; destek koşulları, insan kaynakları politikaları, sosyal yardım programları ve hatta gönüllülük gibi ofis dışı girişimler de dahildir. Böylece çalışanlarınız, ortaklarınız ve müşterileriniz şirket değerlerinin sürekli uygulandığını anlayacak ve takdir edecektir.

4. Çalışanlar arasında bağlantı kurma

Başarılı bir iş yeri kültürü oluşturmak çalışanlar arasında güçlü bağlantılar kurmayı gerektirir. Ancak günümüzde uzaktan çalışmadaki artış bu bağları oluşturmayı zorlaştırabilir. Uzaktan çalışırken bile iş birliğini teşvik etmek ve ekip oluşturma etkinliklerine dahil olmak çalışanlarınızı bir araya getirmenin ve iletişimi geliştirmenin iki etkili yoludur.

Ekip üyeleri arasında, özellikle de birbirleriyle ilişki kurmakta zorluk çekebilecek farklı nesillerden olanlar arasında, ortak kişisel çıkarları arayın ve teşvik edin.

5. Öğrenmeye ve gelişmeye odaklanma

Öğrenme kültürü işte önemli bir etkiye sahip. Başarılı kurum kültürleri sürekli öğrenen çalışanlar ve personel gelişimine yatırım yapan şirketler tarafından oluşturulur. Find Courses'un en son çalışması, bağlılığı yüksek çalışanları olan şirketlerin sosyal beceri geliştirmeye öncelik verme olasılığının 1,5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, bir önceki mali yılda gelir artışı yaşayan şirketlerin yenilikçi öğrenme teknolojilerini kullanma olasılıklarının iki kat, öğrenme ve gelişim bütçelerini arttırma olasılıklarının ise üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.[2]

6. Çalışan deneyimini kişiselleştirme

Modern tüketiciler olarak çalışanlarınız kişiselleştirilmiş deneyimler bekler, bu nedenle her ekip üyesinin kendi kültürünüzle özdeşleşmesine yardımcı olacak yöntemlere odaklanmanız gerekir. Memnuniyet anketleri ve çalışan-yol haritalaması gibi araçlar, çalışanlarınızın neye değer verdiğini ve ideal kurumsal kültürlerinin neye benzediğini keşfetmenin en iyi yollarından.

Çalışanlarınıza özen gösterdiğinizde şirketinizdeki her bir kişiyi motive eden bir kurum kültürü mutlaka arkasından gelecektir.

"Kültürel Web Modeli" hakkında bilgi sahibi olmak için yazımıza tıklayın.

Kaynakça:

[1] achievers.com, Building a Business Case for Social Recognition

[2] findcourses.com, U.S. L&D Report 2019 - Benchmark Your Workplace Learning

👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE