Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

Şirket misyonunuzu nasıl anlatabilirsiniz?

November 22, 2021

0 Dakika
Banu Akgül
Şirket misyonunuzu nasıl anlatabilirsiniz?

Misyon ve vizyon, anlamları sık sık birbirine karıştırılan iki ifadedir. Vizyon beyanı, şirketlerin ve kurumların uzun vadede neyi amaçladıklarını, başarmak istediklerini açıklar. Misyon beyanı ise söz konusu şirketin ya da markanın gelecekteki hedeflerine; yani vizyonuna ulaşmak için bugün ne yapmakta olduğunu ifade eder. Başka bir şekilde anlatmak gerekirse; markalar, misyon beyanlarında müşteriler/tüketiciler ve toplum için günümüzde neler yaptıklarını vurgularlar. Bu açıdan misyon beyanı,  bir şirketin dünya görüşünü, değerlerini ve duruşunu yansıtan bir mesaj niteliği taşıdığı için oldukça önemlidir. Bugün dünya çapında başarılı markaların misyon ve vizyon yaklaşımlarına baktığınızda, bu konuya gereken hassasiyeti göstererek oldukça güçlü beyanlarda bulunduklarını görebilirsiniz.

Misyon neden önemlidir?

Misyon ifadeleri bir kuruluşun geleceğe yönelik amaçlarına ulaşmak için bugün izlediği yolu tanımlar. Aynı zamanda bu yol, çalışanların benimseyip takip edebilecekleri etkili bir rehber niteliği de taşır. Böylece şirket çalışanları hangi amaç için hareket ettiklerini, neyin öncelikli olduğunu bilir ve daha kolay organize olabilirler. Şirketlerin etkili ve gerçekçi birer misyona sahip olmalarının başka yararları da vardır. Örneğin;

  • Misyon ifadeleri, şirketinizin kimliğini ve kültürünü yansıtmanın bir yoludur. Misyonunuzla markanızı güçlendirebilir, rakiplerinizden ayrışabilir ve halka güçlü bir mesaj gönderebilirsiniz.
  • Misyon beyanınız şirketinizde alınan her karar için yapı taşı olarak kullanılabilir. Böylece tüm departman ve çalışanlarınız alacakları kararlarda aynı amaç doğrultusunda hareket ederek, şirket içi tutarlılığı koruyabilirler.
  • Şirketinizin misyonu, kendini bu misyonla özdeşleştiren insanları sizinle çalışma ya da iş birliği yapma konusunda teşvik eder.
  • Misyon beyanınız, sizinle aynı amacı ve değerleri paylaşan müşterilerle, kurumlarla ve topluluklarla ilişki kurmanızı ve ağınızı genişletmenizi sağlar.
  • Misyonlar, çalışanlarınıza niçin çabaladıkları konusunda net bir hedef verir ve motivasyonlarını artırır.

Misyonunuzu çalışanlarınıza anlatmak

Şirket çalışanlarınızı odaklanmış, canlı ve uyumlu tutmak için misyonunuzu onlara doğru aktarmanız ve bu aktarımın arada tazelenmesi gereken bir süreci içerdiğini de unutmamak gerekir. Bu konuda izleyebileceğiniz bazı yöntemler mevcut.

Misyonunuzu oryantasyon sürecinin bir parçası haline getirin: Yeni çalışanlarınızı sadece iş tanımları hakkında değil, şirketinizin misyonu hakkında da bilgilendirin. Misyon beyanınızın bir kopyasını edinmelerini sağlayın ve bu beyanın sizin için ne ifade ettiği, neden önemli olduğu konusunda çalışanlarınızla konuşun. Çalışanlarınızın bu konu hakkında soru sormalarını teşvik etmek, hem onların misyonunuzla bağ kurmalarını sağlar hem de aranızdaki iletişime katkıda bulunur.

Misyonunuzu tekrarlayın: Misyon beyanınızı belirli periyotlarla tekrarlamanız onu güncel tutar. Özellikle toplantılarda misyonunuzu hatırlatarak çalışanlarınızı asıl odaklanmaları gereken şeye odaklayabilir ve eylemlerinin misyonunuzla örtüşüp örtüşmediğini değerlendirmelerini sağlayabilirsiniz. 

Misyonunuzu örneklerle destekleyin: Şirketinizde başarıya ulaşan işleri misyonunuzla ilişkilendirerek, vizyonunuzu gerçekleştirmek konusunda size nasıl katkı sağladığını ifade edin. Böylece hem başarıları vurgulayarak çalışanlarınızı motive edebilir hem de misyonunuzun şirketiniz için bir rehber olduğu konusunu vurgulamış olursunuz.

Misyonunuzu herkes için görünür kılın: Misyon ifadeleri bir şirketin değerlerinin, kültürünün ve varoluş sebebinin yansımalarından biridir. Bu ifadelerin akıllarda daha çok yer etmesi için onu müşterilerin ve çalışanların görebileceği yerlerde sergileyerek gerçek anlamda görünür kılın.

Çalışanlarınızın rollerini misyonunuzla ilişkilendirin: İş tanımlarını kağıda dökerken, hangi pozisyonun şirketinizin misyonunda neyi gerçekleştirmeye yardımcı olduğuna değinebilirsiniz. Ayrıca işini iyi yapan çalışanlarınızı kutlamak ve başarılarının şirketin misyonuna sağladığı katkılardan bahsetmek de çalışanlarınızın misyonunuzu benimsemelerini kolaylaştırır.

Eğitimlerde misyonunuzu vurgulayın: Şirket içi eğitimleri, misyonunuzun çalışanlarınız tarafından benimsenmesi için kullanabilirsiniz. Eğitimlerin sonucunda edindikleri yeni becerilerin ve gösterecekleri çabanın misyonunuzun ayrılmaz bir parçası olduğu konusunu vurgulayarak çalışanlarınızın hedeflerinize daha çok odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

Çalışanların misyonunuzu anlaması neden önemlidir?

Şirketinizin iyi bir misyon beyanına sahip olması önemlidir ancak yeterince benimsenmeyen, vurgulanmayan ve görünür kılınmayan bir misyon, işlevlerini yerine getiremez. Misyonunuzu çalışanlarınıza doğru şekilde ve yeteri kadar aktarmanız ise şirketinize pek çok yarar sağlar.

  • Çalışan ve şirket arasındaki bağı güçlendirir ve çalışan bağlılığını artırır.
  • Güçlü bir misyon beyanı çalışanlarınızın çabalarına anlam katar ve memnuniyet yaratır. Bu durum çalışanlarınızın sizinle çalışmaya devam etmek istemelerini sağlar.
  • Şirketinizdeki tüm birimlerde stratejik bir uyum sağlanmasını kolaylaştırır. 
  • Misyonunuz çalışanlarınız için hangi yolda ilerlemeleri gerektiği konusunda pusula görevi görür ve kendilerini geliştirme konusunda onları teşvik eder.
  • Nasıl bir işveren olduğunuzu göstermenizi sağlar ve böylece en iyi yetenekleri sizinle çalışmaya teşvik eder.

Kolay IK ile çalışanlarınıza misyonunuzu anlatın!

Personel yönetimi yazılımı olan Kolay IK ile çalışanlarınıza şirketinizin misyonunu aktarmak için çalışmalar, anketler ve eğitimler düzenleyebilir, çalışanlarınızın şirketinizle olan bağlarını güçlendirebilirsiniz. Çalışanlarınızla etkileşim kurabilir, liderlik nitelikleri, iletişim becerileri, üretkenlik ve hedefleriniz konusunda değerlendirmeler yaparak, performans yönetimi gerçekleştirebilirsiniz. Kolay IK’yı şimdi ücretsiz denemek için tıklayın.

👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE