Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

Mobbing'e maruz kalıp kalmadığınızı öğrenin

July 1, 2021

0 Dakika
Banu Akgül

Şirketinizde mobbing var mı?

16 Madde ile mobbing'e maruz kalıp kalmadığınızı öğrenin

Mobbing'e maruz kaldığımızda, genellikle bu durumu fark etmek oldukça zordur. Araştırmacılar, şirketimizde mobbing olup olmadığını anlamamız için bize birtakım maddeler sundular.

Kanadalı bir sosyolog olan Kenneth Westhues[1], mobbing'i tanımlayabilmemiz için şu 16 maddeyi sıralıyor:

Kaynakça:

Kontrol listesinin kaynağı: Kenneth Westhues, 2006

[1] Kenneth Westhues, Kanadalı bir sosyolog. 1975-1978 yılları arasında bölüm başkanlığı yaptığı Waterloo Üniversitesi'nde Sosyoloji profesörüdür. “Akademi'de ve iş yerinde zorbalık” kitabının yazarıdır. 

👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE