Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

Startup’larda İK’nın rolü ve önemi

March 6, 2022

0 Dakika
Banu Akgül

Yeni kurulan bir startup şirketinde çalışan sayısını hayal edelim. 3? 5? Belki de daha az. Böyle bir durumda, az çalışana sahip olan bir startup şirketinde İK departmanına neden gereksinim duyulsun ki? Hayır, ne yazık ki işler bu kadar basit değil. 

Startup’larda İK’nın rolü ve önemi

Hepimiz biliyoruz ki artık her ölçekteki şirket için insan kaynaklarının rolü ve önemi son derece kritik. Hele ki yeni başlayan bir girişim için İK, üzerinde kapsamlı düşünülmesi ve odaklanılması gereken bir yönetim şekli haline geliyor. O halde birlikte, startuplarda İK’nın rolü ve önemi nedir, karşılaştığı zorluklar nelerdir? inceleyelim.

Startup'larda insan kaynaklarının önemini göz ardı etmek, şirketlerin sürdürülebilirliği konusunda büyük bir engel yaratır. Doğru yetenekleri bulmak ve tutma konusunda sağlam atılmış İK temelleri, şirketlerin performansı ve başarısı için büyük önem taşır. Bu noktada ilk göze çarpan süreç işe alım gibi görünebilir ancak dahası var!


Tüm çalışanların özlük dosyalarını oluşturmak, fazla mesai ve izinlerini takip etmek, harcamaları kontrol altında tutmak gibi temel personel yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek; tüm bunları yaparken de İş Kanunu ve yasal mevzuatlara hakim olmak startuplarda İK’nın ana rollerinden en önemlileri. Başarılı yetenek kazanımları, şirket politikaları kapsamında çalışan eğitimleri düzenlemek, şirket kültürü oluşturmak ve tüm çalışanları bu kültüre kolayca adapte etmek ve dahası. Tüm bu uygulamaları detaylandırmaya başladığımızda küçük işletmelerdeki İK gereksinimlerinin ne kadar önemli olduğunun farkına varılması kaçınılmaz olacak.  

Startup'larda İK’nın karşılaştığı zorluklar

Son yıllarda startuplar iş dünyasında oldukça yaygınlaştı. Çoğu startup, ürün ve hizmetleriyle farklılık yaratmak adına yaratıcı girişimciler tarafından başlatıldı. Başarılı girişimler kendilerini, geleneksel ve eski tarz yönetim şekline sahip olan şirketlerden kolayca ayırdı. Peki bunu nasıl başardılar? Her şirkette olduğu gibi startupların da bu konuda karşılaştığı birçok İK zorluğu oldu. 

  • Şirket yönetiminin İK politikalarına ve uyumluluğuna ayrılan zamana ilgi duymaması
  • Personel yönetimi sorunlarının üstesinden gelecek uzman birinin yokluğu ve şirket politikaların buna uyumlu olmaması
  • Çalışanların performansı için sürekli geri bildirim sisteminin yokluğu
  • Kurum kültürü oluşturmak için yeterli bilincin bulunmaması, bu konudaki çabaların yetersiz oluşu
  • Çalışanlar için gerekli beceri elde etmek için uyumlu eğitim ihtiyaçları belirleme ve uygulama konusunda eksiklikler

Karşılaştığınız zorluklar ne olursa olsun, çalışanlarınıza ve şirketinize bağlılığınızı göstermeniz çok önemlidir. Bu durum, çalışanlarınızın refahını önemsediğinizi ve başarılı bir İK departmanınızı yönettiğinizin garantisini verir.

Startup'lar için İK gereksinimleri neler?

Startuplar için İK çözümlerini uygulamak, bir yük olmaktan ziyade bir avantajdır. Startupların yapısı gereği esnek çalışma ortamı yaratacak, ihtiyaç duyulan şekilde şirket politikalarına uyum sağlayan bir İK stratejisi yaratmak, girişimler için avantaj yaratır. Esnek İK stratejilerinin yanında İK gereksinimleri arasında, şirket içindeki yapıyı sağlamak ve oluşabilecek tüm risklere de engel olmak vardır. Çalışan odaklı bir İK anlayışı benimsemek, sağlıklı, güvenli bir iş yeri oluşturmak ve sürdürebilmek, startuplardaki İK’cıların önemli görevlerinden.

Başarılı işe alım ve adaptasyon süreci uygulayın 🤝

İşe alma deneyiminiz şirket kültürünüz hakkında fikir verir. Adaylar için olumlu bir işe alım deneyimi, istediğiniz o yeteneğin sizi seçmesini destekler. Başarısız olan adaylar için ise, birlikte geçirdiğiniz süreyi nazikçe sonlandırmak, zamanlarına saygı gösterdiğinizi ve onları önemsediğinizi gösterir. Bu noktada olumlu ya da olumsuzlukla sonuçlanan işe alımlarda adayları önemsediğinizi göstermelisiniz.

İşe alımdan sonra adayın şirkete ve ekibine kolayca adapte olması için geçirilen verimli süre geliyor. Bu süre özellikle uzaktan çalışma hayatında üzerinde daha detaylı düşünülmesi gereken bir zamanı temsil ediyor. Dijital veya yüz yüze ortamda gerçekleştirilen başarılı bir onboarding ile yeni işe başlayan çalışanınızın şirketin tüm kültürünü tanıması, iş yapış şekilleri, kuralları, ekipleri ve şirkete ait tüm doneleri hakkında detaylı bilgileri vererek, startup konusu ve iş içeriğiyle de entegre eder. Etkin bir onboarding, adayın şirketin işleyişi hakkında soru işaretlerini ortadan kaldırarak, startupların hızlı ve farklı dünyasına kolay adapte olmasını sağlar.

Yasalar ve ödemeler 💸

Yasaları iyi bilmek, onları doğru uygulamak çalışanların güvende hissetmelerini sağlar. Maaş dönemi geldiğinde yasalara uygun olarak tüm süreci yönetmek şirket ve çalışanları için elzem bir durumdur. Çalışanlarınıza zamanında ve doğru bir şekilde ödeme yaptığınızda onların bağlılıklarını artırabilirsiniz. Yeni başlayanlar için maaşlarının yanında yan hakların olması ilk etapta fazla bir maliyet kalemi yaratabilir ancak daha sonra güvenilir bir işveren markasını bir adım daha önce çıkarır.

Yetenekleri sıkı tutun 🫂

Hızla büyüyen startuplar, çalışanları elde tutma konusunda ilk etapta zorlanabilir. Şirket kendi dinamiği içerisinde büyürken, çalışanlar da bu hıza ayak uydurabilmeli ve iş-yaşam dengesini iyi kurabilmeli. Bu noktada çalışan motivasyonu konusunda yapacağınız çalışmalar son derece önem taşır. Performanslarını ölçmek, sürekli geri bildirimle beslemek ve düzenli olarak eğitim programları uygulamak, ilk etapta zorunlu gibi gözükmese de yeteneğin elde tutulması konusunda son derece önemli bir gereksinim. Aynı zamanda, ihtiyaç duyduğunuz noktada acil bir işe alım gerçekleştirmek için elinizde bir aday havuzu da olması şart.

İşletmeniz için insan kaynaklarına dair her türlü takip ve işlemi kolayca uygulayabileceğiniz bir yazılım arıyorsanız hemen tıklayın ve Kolay İK’yı 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Kaynakça:

https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/37996192/WREMSD_280632_Final.pdf
https://www.ycombinator.com/library/4j-startup-hr-what-s-important
www.ycombinator.com/library/4j-startup-hr-what-s-important

👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE