Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

İnsan Kaynakları Dijitalleşme Raporu 2018

January 6, 2019

0 Dakika
Banu Akgül
İnsan Kaynakları Dijitalleşme Raporu 2018

Bugünün dünyasında sektör ve boyuttan bağımsız olarak tüm şirketler yoğun bir şekilde dijitalleşme konuşuyor, geleneksel olan her şey değişiyor, dönüşüyor. Biz de her sene insan kaynakları alanında dijitalleşmeyi ölçüyoruz. Detaylar aşağıda!

2017’de ilkini, bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz raporda KOBİ’ler başta olmak üzere ülkemizdeki şirketlerin 2018 yılında “İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme Haritası”nı gözler önüne serdik. Özlük dosyalarından bordro süreçlerine, performans yönetiminden online eğitimlere kadar pek çok kritere göre değerlendirdik. Geçen yıldan bu yana neler değişmiş dersiniz? Cevaplar aşağıda…

İK uygulamalarında ilerleme kaydediyoruz

1.042 şirketin verilerinden yola çıkarak sonuçları elde ettiğimiz rapora göre, Türkiye’deki şirketler İK uygulamalarında geçtiğimiz yıla oranla ilerleme kaydetti. İK ve personel yönetimi süreçlerinin başarıya ulaşmasındaki en önemli unsur ise “dijitalleşme.”

Özlük dosyalarını hâlâ fiziksel olarak klasörlerde saklıyoruz

Araştırmaya katılan şirketlerin %73’ünü, 200’e kadar çalışanı bulunan KOBİ’ler oluştururken, bunların %63’ü 15 yaşından büyük. Şirketlerin %54’ünün bir İK kadrosu bulunmuyor. İK ekibi bulunan şirketlerin %75’inde ise 1-5 aralığında İK profesyoneli çalışıyor. Şirketlerin %53’ü insan kaynakları ve personel yönetimi için bir yazılım kullandığını ifade etse de, her 10 şirketten 7’si özlük dosyalarını fiziksel olarak klasörlerde saklıyor. Bunun sonucunda da çalışanların %60’ı özlük dosyalarına ulaşamıyor.

Kurum içi eğitimlerde sınıfta kaldık

Şirketlerin yalnızca yarısı performans değerlendirmesi yaparken, bunların %58’i değerlendirme sürecini online olarak yönetiyor. Her 10 şirketten 5’i ise çalışanlarına yönelik iç iletişim faaliyetlerinde bulunuyor. Bunların 4’ü kurum dışından profesyonel destek alıyor. Kurum içi eğitimlerde ise şirketlerin %25’i sınıfta kalmış durumda. Çalışanların %37’si yılda 1 kez, %38’si ise yılda 3 kez eğitimlere katılıyor.

İK ve personel yönetimi için yazılım kullanmıyoruz

Şirketlerin %47’si, İK ve personel yönetimi için yazılım kullanmıyor. Bu, büyük bir emek maliyeti anlamına geliyor. Oysa Kolay İK’yı tercih ederek İK süreçlerinde her 100 çalışan için aylık toplam 160 saatlik, yani yaklaşık 20 iş günü tasarruf elde ederek verimliliğinizi artırabilirsiniz.

2022 raporuna buradan ulaşabilirsiniz.
👋
Start simplifying your work today!

Discover the Kolay difference with a 15 day free trial - no credit card required and no installation hassle! Experience firsthand how our applications stand out from the rest.

TRY IT FOR FREE
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Start using it now for free, make it easier

Try the personnel management software now for free for 15 days, with no setup and no credit card required.
TRY IT FOR FREE